Gjennom masterstudiet innen barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap fordyper Kamilla Lindstrand seg i kunnskap om de minste i barnehagen. Ninni Sandvik (til høyre) er koordinator og lærer på masterstudiet.

UTFORDRER ETABLERTE SANNHETER


– Hopp i det! Bare gjør det! Det er masterstudent Kamilla Lindstrands klare oppfordring til barnehagelærere som vurderer videreutdanning. På masterstudiet innen barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) har hun lært å tenke nytt om gamle tanker.

Etter nesten 20 år som barnehagelærer var Lindstrand på utkikk etter relevant påfyll av teori, forskning og kunnskap. Hun beskriver mastergraden som svar på et behov hun har hatt lenge.

– Jeg får en fantastisk mulighet til å være med på å prege fagmiljøet og fokuset på de minste i barnehagen. Undervisningen ledes av Norges desidert dyktigste på feltet, og som student får du anledning til å følge læreres egne forskningsprosjekter. Jeg lærer masse, får utvidet egne forestillinger og mulighet til å fordype meg i det jeg brenner for, sier en engasjert Lindstrand, som kombinerer studiet med jobb som barnehagelærer og familieliv i Tønsberg.

Masterstudiet ved Høgskolen i Østfold ble etablert i 2014. Koordinator og lærer, Ninni Sandvik, forteller at studiet bygger på pedagogiske, barndomssosiologiske, filosofiske og psykologiske perspektiver.

– Studiet er rettet mot pedagogisk arbeid blant barn under tre år. Vi har hovedvekt på pedagogisk småbarnsforskning, og studerer nordisk og internasjonal barnehageforskning knyttet til de minste barna, ofte godt hjulpet av filosofiske begreper. Vi ser også på barndomssosiologiske og psykologiske aspekter, og vi inviterer anerkjente forskere fra inn- og utland som gjesteforelesere, sier Sandvik.

Masterstudiet går over fire år, og har fire samlinger à tre dager hvert semester. De fleste som tar masteren, er i full jobb. Kravene er ikke senket av den grunn, og studentene jobber mye på samlingene. De studerer, diskuterer og jobber med arbeidskrav i tillegg til å følge forelesningene.

– Vi har veldig fornøyde studenter, som er tydelig inspirert, leser mye og holder seg oppdatert. Studiet gir dem tilgang til andre perspektiver enn de som er rådende. Hovedtyngden vår ligger på kritisk tenkning. Vi skal utfordre etablert kunnskap om de minste barna, som et supplement til det studenten allerede kan, utdyper Sandvik.


KAMILLA LINDSTRAND

Utdannet barnehagelærer. Tar nå master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. Har jobbet som barnehagelærer 20 år, de siste årene med 0-3-åringer i 80 prosent stilling.


NINNI SANDVIK

Utdanning

Dosent i pedagogikk

Stilling

Koordinator for og lærer på masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) ved høgskolen i Østfold. Underviser også på Pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) i barnehagen og på fordypningsenheten Småbarnsstudier.

«JEG STILLER ANDRE SPØRSMÅL SOM SETTER I GANG DYPERE PROSESSER, FORDI INGENTING LENGER NØDVENDIGVIS ER «SANT» ELLER «RIKTIG». DET ER VELDIG SPENNENDE!»

– Kamilla Lindstrand

Den kritiske tenkningen har vært en viktig del av studiet for Lindstrand, som har jobbet med 0-3-åringer de siste 16 årene. Nå ønsker hun å være med på å bidra til videre kunnskapsproduksjon om de minste barna i barnehagen.

– Nå kan jeg i større grad utfordre og være kritisk til etablerte sannheter, verktøy og løsninger når det gjelder hva som er «til det beste for 0-3-åringen». De minste barna kan lett marginaliseres og settes i bås. Derfor er det viktig med kritisk tenkning rundt kunnskapen vi tufter praksisen på, men også stadig å utvide disse rammene og tørre å tenke annerledes om barn, barndom og barnehage, sier Lindstrand.

Fordi mastergraden er samlingsbasert, kan studentene planlegge og organisere studietiden i kombinasjon med jobb og familieliv. Studentene kommer fra hele landet. Noen dagpendler, andre har gjort gode avtaler om overnatting hos venner, på studenthybler eller hotell. Alt ligger til rette for at studentene kan ta med seg mye kunnskap inn i barnehagen, noe begge mener kollegaene i barnehagen må gi rom for.

Lindstrand forteller:
– Etter så mange år i barnehagen hadde jeg skapt meg en tydelig forestilling om hva de minste trenger, hvem de er, og hvordan jeg som pedagog kunne legge til rette på best mulig måte. I dag, med mye mer kunnskap, er jeg langt mer ydmyk og åpen for alt det jeg ikke vet. Ny kunnskap har gitt meg andre perspektiver som jeg kan trekke inn i fagdiskusjoner på arbeidsplassen. Jeg stiller andre spørsmål som setter i gang dypere prosesser, fordi ingenting lenger nødvendigvis er «sant» eller «riktig». Det er veldig spennende!

KAMILLAS BESTE STUDIETIPS

  • Hold fast i tanken på at det viktigste ikke er å pugge pensum eller å «lære» en teori, men heller fokusere på hva denne nye kunnskapen gjør med deg, med tankene dine og de allerede etablerte diskursene.
  • Disiplin er viktig, sette av tid til lesing, jobbe systematisk med pensum og egenstudier mellom samlingene og ikke minst utnytte tiden på skolesamlingene til å stille spørsmål og delta i diskusjoner og utveksle erfaringer.
  • Vær kritisk til det du leser, og bruk egne tanker. Legg merke til hva en tekst gjør med deg, våg å dvele ved det som kan virke vanskelig og lite tilgjengelig. Vær åpen.

Masterstudiet

Hva innebærer et masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap? Høgskolen i Østfold tilbyr dette studiet som gir kunnskap om pedagogisk arbeid med barn under tre år. Studiet gir innsikt i eksisterende forskning på dette feltet og en mulighet til å bidra med ny forskning. Det er også stor etterspørsel etter kompetanse innen det småbarnspedagogiske feltet.

Det er Høgskolen i Østfold som tilbyr masterstudiet i småbarnsvitenskap, og dette er et deltidsstudium som går over fire år. Det er fire samlinger i semesteret, og hver samling er på tre dager.

Høgskolen i Østfold