Illustrasjonsbilde - sak p at lÊrere ikke fysisk har lov til  gripe inn i basketak p skolen.
Skole, slossing, skolevei. sm barn
FOTO: ESPEN BRAATA

VEILEDER FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG BARNEVERN

I dag tilbringer de aller fleste barn store deler av sine fem første leveår i barnehagen.

Dette setter de barnehageansatte i en unik posisjon til å observere barnet over tid og i ulike situasjoner – også i samspill med foreldre eller andre omsorgspersoner. Barnevernet er avhengig av at de ansatte i barnehagen tar kontakt når de er bekymret for et barns situasjon. Samtidig synes mange barnehageansatte det er vanskelig å melde en sak til barnevernet. Veilederen skal være et redskap som gjør det lettere for barnehageansatte å vite hvordan de skal gå fram ved bekymring for et barn. Den tydeliggjør barnehagens opplysningsplikt til barneverntjenesten og barnevernets tilbakemeldingsplikt til barnehagen. Målet er å bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig.

Les mer på udir.no