Dei største privatskolane ligg rundt dei største byane

Dei største privatskolane ligg stort sett rundt dei største byane. I Oslo, Bergen og Trondheim går fem prosent av elevane på privatskole. Hovudtendensen er at det går få elevar på privatskole i Noreg, samanlikna med dei andre nordiske landa.