Bilde av Raymond-Jannetta

– Det er verdt det!


Videreutdanning kan gi økt selvtillit, større trygghet og bedre undervisningspraksis. Lærerne vi har snakket med, har merket nettopp dette.

Raymond Jannetta er opprinnelig biologilærer og har jobbet både på ungdomsskole og i videregående. Nå er han på Bjørnsveen ungdomsskole på Gjøvik, hvor han blant annet underviser i engelsk.

– Som lærer har jeg alltid vært godt organisert og strukturert, men kanskje ikke flink nok til å la elevene jobbe selvstendig eller i grupper, forteller Jannetta, som opprinnelig er fra Skottland og har engelsk som morsmål. Han har likevel hatt stor glede av videreutdanning i engelsk som fokuserer både på fag og metode.

– Utdanningen har gjort meg mer bevisst på didaktiske metoder. Jeg er mindre avhengig av læreboka, og jeg tenker mer over hvordan andre måter å undervise på kan bidra til å nå kompetansemålene i læreplanen. Dagens elever møter engelsk oftere enn før. Da er det viktig å lære å snakke språket og forstå dem de snakker med.

Videreutdanningen er en del av Kompetanse for kvalitet. Jannetta studerer nå Engelsk 2 (5.-10. trinn), og har også studert Engelsk 1 (1.-7. trinn) ved Høgskolen i Hedmark. Han er glad for å ha tilegnet seg mer formell kompetanse i engelskfaget.

– Jeg har definitivt blitt mye tryggere i lærerrollen og mye tydeligere på hva jeg forventer av elevene. I tillegg har jeg fått en verdifull verktøykasse i faget som jeg ikke hadde tidligere, sier Jannetta, og forteller at han deler mye av teorien og forskningen han lærer med den andre engelsklæreren på trinnet.

– Vi diskuterer ofte hva som fungerer i praksis og hvorfor. I tillegg har alle lærerne regelmessige samarbeidsmøter, der vi også deler denne typen kunnskap.

Prinsipp 1

Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.


Raymond Jannetta

Jannetta har 4-årig bachelorgrad i fysiologi og idrettsvitenskap ved University of Glasgow i Skottland med utveksling på Norges Idrettshøgskole. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra St Andrews College i Skottland, og senere «Norsk høyere nivå» ved Folkeuniversitetet på Hamar. Nå har han også videreutdanning i engelsk gjennom Kompetanse for kvalitet ved Høgskolen i Hedmark. Han har jobbet ved Oslo International School. I dag jobber han på Bjørnsveen ungdomsskole som teamleder for engelsk- og naturfaglærerne.

«Det har vært en god investering både for meg og for elevene. De synes økt deltagelse er motiverende, og de mener til og med at skolen i noen tilfeller har blitt gøy. Da har vi jo oppnådd noe.»

– Raymond Jannetta

Bilde av Raymond Jannetta

Bilde av Isabel Tømmerås

Isabel Tømmerås

Har jobbet som lærer i 19 år, både som kontaktlærer og timelærer. Tømmerås har 4-årig allmennlærerutdanning fra Høyskolen i Telemark. I tillegg har hun tatt ledelsesstudie og grunnfag i media og kommunikasjon. Engelsk gjennom Kompetanse for kvalitet blir nå det sjette året hun studerer. I dag jobber hun ved Nes barneskole i Buskerud som engelsklærer og kunst- og håndverkslærer.

Isabel Tømmerås jobber på Nes barneskole i Buskerud og videreutdannet seg innen Engelsk 1 ved Høgskolen i Hedmark i fjor. I år tar hun Engelsk 2 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

– Jeg hadde ingen utdanning i engelsk fra før og trengte mer inspirasjon til undervisningen. Videreutdanningen har vært veldig spennende. Det er luksus å få selvrealisert seg på denne måten, mener Tømmerås, og merker stor forskjell i skolehverdagen.

– Jeg har fått større oversikt og forståelse for det vi gjør, og for hva som er hensikten med å lære barna engelsk i norsk skole. Jeg finner flere kilder for å nå kompetansemålene og holder tråden bedre i undervisningen. Å få denne innsikten har gitt meg mer selvtillit, og det synes jeg er veldig deilig.

Nå ber ikke Tømmerås barna lese høyt i klassen lenger. De leser for hverandre.

– Jeg setter dem sammen to og to, alt etter hvem som passer sammen. På denne måten blir tiden bedre utnyttet. Hver elev får både snakket og lest masse engelsk hver time, og i tillegg er det mye mindre skummelt. De slipper å grue seg til å bli spurt, for så å falle ut etter de selv har lest, sier Tømmerås.

Også Raymond Jannetta forteller at hans elever har merket forskjell etter at han begynte på videreutdanningen. Tilbakemeldingen fra elevene er at skolehverdagen har blitt mer variert.

– Det har vært en god investering både for meg og for elevene. De synes økt deltagelse er motiverende, og de mener til og med at skolen i noen tilfeller har blitt gøy. Da har vi jo oppnådd noe, ler han.

Elevene til Tømmerås har også dratt nytte av hennes videreutdanning.

– Jeg bobler over når jeg har vært på samling. Det er veldig verdt det. Både for meg selv, for skolen og ikke minst for elevene. De får en veldig entusiastisk lærer tilbake.