Bilde av Edvard Munch vgs

En skole litt utenom
det vanlige


Da dronning Sonja åpnet nye Edvard Munch videregående skole i Oslo i august 2015, håpet hun skolen vil få rollen som høyborg for estetiske og kreative fag. En av ideene med den nye skolen er å samle mange av de estetiske fagene under ett tak.

Ved å samle de estetiske fagene får de en annen respekt og betydning, både i seg selv og sammen med andre fag. Det styrker fagene, elevenes interesse og motivasjon, og øker muligheten for det tverrfaglige samarbeidet, sier rektor Ellen Larsen.

Larsen understreker at et utstrakt eksternt nettverk av samarbeidspartnere er en viktig styrke for skolen. Under oppstartsuken jobbet elevene sammen om elevprosjektet «Jeg + Munch» i samarbeid med Munchmuseet. Tidligere i høst hadde de et samarbeid med Ultimafestivalen, hvor elever fra musikk, dans, design og håndverk (blomsterdekoratør, tre og tekstil), i tillegg til fellesfagene religion og norsk, samarbeidet om en performance som ble vist under festivalen. Elevene skapte musikalske uttrykk og koreograferte dansene i tillegg til å lage kostymer og utforme det visuelle scenerommet. Overordnet var refleksjonen over festivalens tema, natur, vesentlig. Uavhengig av fagområdet skulle elevene reflektere over begreper som tilstedeværelse, ekstase, hellighet og mystisisme.

– For våre samarbeidspartnere er det interessant å møte elevene og bygge interessen for kunst- og kulturuttrykk hos dem. Samtidig lærer elevene gjennom aktuelle prosjekter å reflektere og utvikle egne ressurser, legger Larsen til.

På spørsmål om hva de viktigste tilleggselementene ved større fokus på de estetiske fagene gir undervisning og læring i teoretiske fag, er ikke Larsen i tvil;

– Estetiske fag er ikke noe tilleggselement. Jeg mener de er del av en viktig grunnkompetanse som sikrer elevene større bredde og flere ben å stå på. Det gjør dem i stand til å gjøre det fremtidens arbeidstakere skal, nemlig å håndtere komplekse problemstillinger. Jeg mener mye av det elevene får her, er i tråd med Ludvigsen-utvalgets mål for fremtidens kompetanse.Ellen Larsen

Har faglærerutdanning i kunst og håndverk, norsk og kunsthistorie fra Universitetet og en master i skoleledelse fra BI.

Rektor ved Munch videregående skole.

Om skolen

Munch videregående skole åpnet august 2015, i de gamle lokalene til Statens håndverks- og kunstindustriskole. Både interiøret og eksteriøret er fredet av Byantikvaren, men det er funnet gode løsninger som kombinerer bevaring med kravene til et funksjonelt skolebygg. Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering med formgiving (fra august 2016 vil det hete «Kunst, design og arkitektur»)
  • Musikk dans drama – med fordypning i musikk
  • Musikk, dans drama – med fordypning i dans
  • Design og håndverk– med fordypning i trearbeid, tekstil, blomsterdekoratør eller gullsmedhåndverk

På hvilke måter vil du si skolen bidrar til et utdanningssystem som dekker elevenes fremtidige kompetansebehov?

– Gjennom utforskende og utprøvende arbeidsformer forsøker vi å pirre elevenes nysgjerrighet og kreativitet. Vi prøver å gi rom for faglige og tverrfaglige prosjekter som del av den ordinære undervisningen, der vi utfordrer trange faggrenser og prøver å finne fagovergripende problemstillinger. Samarbeidet med Ultimafestivalen er et godt eksempel.

Fremtidens skole.
Hvilke tips har du til skoler som kunne tenke seg å ta i bruk liknende elementer i sin undervisning?

– Jeg tenker at handlingsrommet ofte er større enn vi kanskje tror. En skoleledelse har handlingsrom. Og det gir elevene så fantastisk mye å utfolde seg kreativt – innenfor alle fag. Elever og foreldre blir fornøyde, og lærerne blir stolte. Det gjør så mye med et skolemiljø!

Ser du lyst på skolefremtiden?

– Jeg er utrolig glad for at Ludvigsen-utvalget holder frem den praktisk-estetiske kompetansen som en av de viktige kompetansene elevene trenger. Det gir meg håp om en enda bedre skole i fremtiden, sier rektor Ellen Larsen.

Kreativitet gir godt læringsmiljø

Christine Johnsen (16) og Thayra Bogdan (15) er blant skolens aller første elever. Christine går andreåret på danselinjen streetdance, mens Thayra går førsteåret på musikk.


Christine synes også det var ekstra stas at dronning Sonja stod for åpningen.

– Hun sa jo faktisk at hun ikke hadde trengt å dra til Sveits for å få undervisning i kjole- og draktsøm, om det hadde vært en skole som vår på hennes tid, smiler Thayra.

– Det er jo egentlig helt sykt at vi kan lære sånt på skolen. Før skulle barn gjøre som foreldrene sine, gå allmenn og ha tysk. Nå er det lov å være annerledes og tenke utenfor boksen, sier Christine.

Foreldrene deres da, har de troa?

– Når jeg kommer hjem og forteller mamma hva vi holder på med, får jeg ofte høre: «Åh, jeg skulle ønske jeg kunne gått på den skolen!» ler Thayra.

– Til og med flere av lærerne mine sier de skulle ønske de kunne vært elever selv, legger Christine til.

– Elsker å danse
Christines skolehverdag er preget av høyt aktivitetsnivå. Danselinjen er todelt med en streetdance-linje for Oslo-søkere og en landsdekkende linje med fokus på ballett.

– Det er veldig hyggelig, for i klassen vår er det folk fra både Oslo, Tromsø og Bergen!

Hvorfor ville du gå dans på Edvard Munch?

– Jeg elsker å danse. Jeg kunne virkelig ikke sett for meg en skolehverdag med studiespesialiserende. For meg hadde det blitt ungdomsskole på nytt, noe jeg var veldig lei av.

Gjør dansen det lettere å trives med den ordinære undervisningen?

– Helt klart! I tillegg er det gode miljøet et klart pluss. Alle har en interesse de brenner for, vi kan gå i hva vi vil, og slipper derfor mye av det sosiale presset jeg tror du finner mer av på en del andre skoler.

– Musikk letter skolehverdagen
For Thayra er musikkundervisningen et oppløftende avbrekk i skolehverdagen. Som hovedinstrument har hun valgt piano, i tillegg til sang og gitar som bi-instrumenter.

– Vi har også musikkteori og lytting, altså musikkteori i praksis, så fremfor å pugge intervaller øver vi for eksempel på å høre tonene. I tillegg til fellesundervisning får vi også individuell instrumentopplæring. På Vg1 har vi halvannen time musikkundervisning om dagen, men jeg synes ofte det føles som musikken følger meg gjennom hele skoledagen. Og det er jeg veldig glad for. Jeg legger nesten ikke merke til at vi har vanlige fag.

Bilde av Thayra Bogdan (15)

Bilde av Christine Johnsen (16)

Både Thayra og Christine setter muligheten Edvard Munch gir dem, til å kombinere vanlig skole med det de brenner aller mest for, høyt.