Kjære lærer og skoleleder


Her er den digitale utgaven av Udir-magasinet for 2016. Vi byr på mye godt lesestoff om skole og opplæring.

Petter Skarheim

Direktør i Utdannings­direktoratet

I høst ble ny strategi for videreutdanning for lærere og ledere underskrevet. Den nye strategien strekker seg over ti år, og retter blikket lenger inn i fremtiden enn tidligere strategier har gjort. Selvsagt er det mulig å gjøre endringer underveis, men med et lenger tidsperspektiv gir strategien også skoleeiere mulighet til å legge langsiktige planer for kompetanseheving.

ØVERST PÅ DENNE WEBSIDEN og inne i det trykte magasinet finner du studiekatalogen med hele 180 relevante og interessante studietilbud over hele landet. Som en av lærerne i magasinet sier: «Det er verdt det»! Blant tilbudene finner du en MatematikkMOOC, som er et rent nettbasert studium som kan egne seg for flere deltakere fra samme skole eller kommune. I magasinet finner du også flere artikler om læreres erfaring med ulike typer videreutdanning. «Det er verdt det!» er tilbakemeldingen fra lærerne som intervjues. De forteller om større trygghet og bedre undervisningspraksis etter videreutdanningen. Du kan lese om det her.

Selvtillit og trygghet er gull verdt når morgendagens mange utfordringer skal løses. Vi møter Sten Ludvigsen som gjennom arbeidet med Ludvigsen-utvalget har kastet et skolefaglig blikk inn i krystallkulen. Vi må fordype oss mer, undre oss mer, fornye oss, kommunisere og samhandle mer, anbefaler Ludvigsen. Vi må lære å lære!

En god skole kjennetegnes av høy og relevant kompetanse hos lærere og ledere. Det er også kunnskapsministeren opptatt av. Han har snakket med oss om hvor viktig det er å se helhet og sammenheng i alt som er knyttet til skolen.

Mange land har store utfordringer knyttet til den ekstraordinære flyktningsituasjonen. Norge et ikke noe unntak. Mange av flyktningene er barn og unge, og noen kommer helt alene. Skolen og kommunale og statlige myndigheter skal møte dette ansvaret sammen. Les om  Marco Elsafadi som mener det er en rettighet at barn får muligheten til å lykkes.

– Det er kanskje det viktigste vi kan gi dem. Uansett bakgrunn og situasjon er følelsen av at du lykkes med noe, en solid grunnmur for alt du senere møter i livet, sier han. Jeg er enig i at dette gjelder alle barn og unge – også de som kommer hit som flyktninger, slik Marco selv gjorde. Flyktningbarna er ekstra sårbare og utsatte. Men alle barn skal få mulighet til å bygge den solide grunnmuren de senere skal støtte seg trygt på, i en skole som på alle måter tar godt imot dem.

Det er mange forhold som må ligge til rette for at barn og unge skal få maksimalt ut av opplæringen. At barn og unge ikke har det bra på skolen, at noen mobber og plager, må vi få en slutt på. For tiende gang er Dronning Sonjas skolepris delt ut. Vi har besøkt vinnerskolen, Gjøvik videregående skole, for å se hvordan de lykkes i jobben med et inkluderende og likeverdig skolemiljø. Fysisk aktivitet og læring ute i det fri betyr også mye. I Drammen tar de dette på alvor. Ta en titt å og se hvordan elevene bokstavelig talt kan hoppe seg til ny kunnskap i matematikk.

Jeg håper du finner artikler og meningsytringer i dette magasinet som berører og engasjerer deg.

Og husk: Fristen for å søke om videreutdanning er 1. mars!