– Noe av det mest inspirerende og motiverende jeg har gjort


Etter nesten 20 år som lærer og inspektør i skolen ønsket Hanne Lothe nye utfordringer. Hun tok rektorutdanning og er i dag en engasjert rektor ved Lunde skole i Fredrikstad.

De to siste årene før hun startet utdanningen, var Lothe inspektør ved skolen. Med tiden økte interessen for å lære mer om ledelse og tilegne seg mer formell kompetanse.

– Jeg hadde hørt veldig mye bra om rektorutdanningen og ble nysgjerrig. Det hørtes spennende ut, og rent strategisk tenkte jeg at dette ville gjøre meg rustet til lederstillinger som kunne bli ledige, sier Lothe.

Fra 2012 til 2014 tok Lothe rektorutdanningen ved siden av full jobb som inspektør. Halvveis i utdanningen fikk hun jobb som rektor på samme skole.

– At jeg var midtveis i utdanningen, gav meg en veldig god start som rektor. Jeg lærte mye knyttet tett opp til hverdagen. Jeg synes utdanningen holdt høy kvalitet i alle ledd, fra informasjonsmøter i forkant, gruppearbeid, oppfølging, foredragsholdere, etterarbeid og evaluering, sier Lothe.

Bare et halvt år etter endt rektorutdanning startet hun på Benchlearning – et tilbud til rektorer som har fullført rektorutdanningen. Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige inviterer til sammen 60 norske og svenske rektorer til samarbeid. Gruppen møtes en uke om høsten og en uke om våren for å dele erfaringer og lære av hverandre.

– Det kan være krevende å ta en utdanning ved siden av full jobb, men det gjorde meg samtidig også full av energi. Derfor søkte jeg på Benchlearning med en gang, og det var en helt fantastisk opplevelse.

Noen av rektorene i gruppen var ferske, som Lothe, mens andre hadde lang fartstid. Noen var rektor på videregående, andre på ungdomsskole eller barneskole. Felles for dem alle var et stort engasjement for jobben.

– Det var en veldig dyktig gjeng, og ikke minst bra folk! Vi ble delt inn i læringsgrupper, og fikk oppgaver mellom de to periodene vi møttes. Det var utrolig bra lagt opp, ordentlig inspirerende, nyttig og lærerikt. Jeg har knyttet tette vennskapsbånd med mange av dem. I tillegg er nettverket verdifullt, og vi deler tips og erfaringer blant annet gjennom en lukket gruppe på Facebook, forteller Lothe.

 Hvordan har utdanningene endret deg som leder?

– Jeg har blitt tryggere og har fått mye mer tro på meg selv og min lederstil. Dette henger sammen med at jeg har fått større oversikt over forvaltningen og et bredere teorigrunnlag. Det har vært fint med bekreftelse på at det jeg gjør er bra, og samtidig har jeg fått tips til hva jeg kan gjøre annerledes. Besøk hos andre rektorer med klare meninger og tydelige mål på hvor de vil, har også inspirert meg. En rektor må vite hva hun eller han skal med skolen. Ambisjonene må være både tydelige og realistiske.

Lothe har videreført mye av det hun har lært til kollegiet. I dag har skolen blant annet lærende møter og bedre utnyttelse av fellestiden. De leser seg kollektivt opp på forskning innenfor de temaene de tar opp, deler erfaringer og snakker om hva som fungerer. I tillegg har de innført det å være hverandres læringspartner.

– To og to lærere er hverandres læringspartnere og gjennomfører to observasjonsøkter i året. I forkant av observasjonstimen gir de bestillinger til hverandre. De kan for eksempel ønske at den andre legger spesielt merke til hvordan de varier undervisningen, eller hva han eller hun synes om strukturen på timen. I etterkant tar de en prat, og læreren som har blitt observert, får tilbakemelding på sine spørsmål.


Hanne Lothe

Lothe har 4-årig lærerskole fra Høgskolen i Halden med fokus på realfag og engelsk, og senere påbygging med ett år til, 6-10-års-pedagogikk og spansk. Hun har jobbet 13 år på ungdomsskole, og hadde også et par års erfaring som lærer i barneskolen da hun fikk jobb som inspektør på Lunde barneskole i 2011.

Bilde av Hanne Lothe

Rektorutdanningen har gjort Hanne Lothe tryggere på seg selv som leder. Hun oppdaterer seg jevnlig på ny forskning, og tar med seg kunnskapen inn i arbeidet med skoleutviklingen.

«– Rektor er viktig i skoleutvikling, og vi stagnerer om ikke rektor fungerer som pådriver.»

– Hanne Lothe


For mer informasjon om rektorutdanningen, se siste side i studiekatalogen.

Hva mener du er en rektors viktigste egenskaper?

– Det er mye som er viktig, smiler Lothe.

– Først og fremst må vi være til stede, synlige og lyttende. Vi må være pådrivere, tørre å ta avgjørelser og stå i prosesser også når det blåser hardt rundt oss. I tillegg må vi være engasjerte, ydmyke, men også bestemte og tydelige på hvor vi skal. Mye av tiden min som rektor går med til å være der når det trengs for lærerne og assistentene, så det å være støttende er en stor del av jobben.

I dag er det ikke sjelden at den skjønnlitterære romanen på nattbordet må vike for forskningsbasert litteratur. Lothe mener det er hennes ansvar å ligge i forkant når det gjelder å tilegne seg kunnskap om ny forskning.

– Rektor er viktig i skoleutvikling, og vi stagnerer om ikke rektor fungerer som pådriver. Skolen skal gi elevene mulighet til å lære på best mulig måte, og vi som jobber der, er nødt til å reflektere over spørsmål som hva vi gjør, hvorfor det er viktig, og hva elevene får ut av det. Jeg synes utredninger er interessante. Skolen trenger fornyelse, og vi må se nærmere på hvilke ferdigheter barna trenger å ha i fremtiden. Videreutdanningene har hjulpet meg å bli bevisst på dette.