Private skolar utgjer 21 prosent av dei vidaregåande skolane

Talet på private vidaregåande skolar har vore ganske stabilt i Noreg dei seinaste åra. Private skolar utgjer 21 prosent av dei vidaregåande skolane. Private skolar er ofte mindre enn offentlege skolar, med 163 elevar i snitt mot 549 på dei offentlege.

Tendensen går mot færre og større grunnskolar i Noreg. I 2014 er det 28 886 grunnskolar. Der er 21 færre enn det var i 2013, og nesten 400 færre enn i 2004. Det er i snitt 25 fleire elevar per skole no enn for ti år sidan.