Forvaltningen og Udir


Hvem gjør hva og hvordan henger det sammen?

Bilde av hva Utdanningsdirektoratet er