Ungdomstrinn i utvikling

Ei nasjonal satsing med tilbod om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseleiing, rekning, lesing og skriving. Satsinga har tre sentrale verkemiddel – skolebasert kompetanseutvikling, lærande nettverk og pedagogiske ressursar.

Alle skolar med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbod om å delta. Skolane er fordelte i fire puljar, og ein pulje varer i tre semester.

For meir informasjon: udir.no/utvikling